single.nl

Privacybeleid

Privacy beleid Single.nl B.V. volgens XS Interactive Media

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Dit privacy beleid vertelt u hoe we persoonlijke gegevens verzamelen op deze website. Gelieve dit privacy beleid voor het gebruik van de website of het inzenden van persoonlijke informatie te lezen. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de in dit privacy beleid beschreven beleid. Het beleid kan worden gewijzigd, maar de wijzigingen zullen worden geplaatst en zal alleen van toepassing zijn op activiteiten en informatie voor nu en in de toekomst, niet met terugwerkende kracht. U wordt aangeraden om het privacy beleid regelmatig bij te houden op veranderingen in het beleid en ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden gebruikt tijdens uw bezoeken.

Let op: de privacy- uitvoering die in dit privacy beleid zijn alleen voor deze website. Als u naar andere websites linkt, dan dient u het privacy beleid van die websites te bekijken. Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen, e-mailadressen, Facebook en Twitter etc., wanneer u ze vrijwillig als onze bezoeker indient. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw specifieke verzoek te voldoen en u zich aanmeldt voor onze service mailinglijst.

Deze website kan cookies en tracking-technologie gebruiken, afhankelijk van de functies die worden geboden. Cookie en het tracking technologie zijn nuttig voor het verzamelen van informatie, zoals het type browser en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de website, en te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Cookies kunnen ook helpen aanpassen van de website voor bezoekers. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via cookies en andere tracking-technologie. Aggregaat cookie en het bijhouden van informatie kan worden gedeeld met derden.

Wij kunnen informatie met overheidsinstanties of andere bedrijven die ons helpen voorkomen of onderzoeken van fraude te delen. We kunnen dit doen wanneer:
(1) is toegestaan of vereist door de wet; of,
(2) proberen te beschermen tegen of voorkomen van feitelijke of potentiƫle fraude of ongeautoriseerde transacties; of,
(3) onderzoek naar fraude die reeds heeft plaatsgevonden. De informatie wordt voor marketing doeleinden niet verstrekt aan deze bedrijven.

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde medewerkers, agenten en aannemers (die zijn overeengekomen om informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie. Alle e-mails en nieuwsbrieven van deze website kunt u zich afmelden voor verdere mailings.

Als u nog vragen, zorgen of opmerkingen over ons privacy beleid heeft kunt u contact met ons opnemen met behulp van middelen die op deze website staan. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Eventuele veranderingen in dit beleid zullen worden geplaatst en kenbaar gemaakt worden.

Single B.V. Copyright 1999 / 2023 Single.nl